ośrodek szkolenia spawaczy Siemianowice Śląskie

Szkolenie spawaczy

Ośrodek Szkolenia Spawaczy jest uprawniony przez Instytut Spawalnictwa (atest nr 303/2000) do prowadzenia szkolenia oraz egzaminów wg normy PN-EN ISO 9606-1.
Prowadzimy kursy spawalnicze oraz weryfikacje na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym dla stali konstrukcyjnych węglowych, nisko- i wysokostopowych, austenitycznych, ferrytycznych, żaroodpornych i żarowytrzymałych.
Stałe podnoszenie poziomu technik spawalniczych realizujemy poprzez własny Ośrodek Szkolenia Spawaczy oraz kadrę inżynierską z licencjami Instytutu Spawalnictwa i SLV.
Nasz ośrodek kształci spawaczy i przygotowuje ich pod kurs spawania:
  • łukowego
    • – elektrodą otuloną (111),
    • – w osłonie gazów MIG/MAG (131, 135, 136),
    • – elektrodą nietopliwą TIG (141),
    • – operatorów łuku krytego (121),
  • acetylenowo-tlenowego (311).
 
Prowadzimy także egzaminy pod nadzorem IS, pozwalające zdobyć uprawnienia spawalnicze UDT, TÜV SÜD oraz TÜV Rheinland. Taki kurs jest dla spawacza możliwością na podjęcie pracy za granicą.
Organizowane przez nas szkolenie i kursy dające uprawnienia dla spawacza są zawsze aktualne, a poziom zagadnień spawalniczych jest stale podnoszony dzięki ścisłej współpracy z krajowym dozorem technicznym, niemieckimi dozorami technicznymi, jak i Europejską Federacją Spawalnictwa z siedzibą w Portugalii.
Spawalnicza Komisja Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach zakwalifikowała nasze przedsiębiorstwo do Pierwszej Kategorii Spawalniczej w grupie zakładów dużych.
Kwalifikacje Instytutu Spawalnictwa uprawniają nas do prowadzenia prac spawalniczych w takim zakresie jak uprawnienia UDT, a także dodatkowo w zakresie konstrukcji stalowej i aparatury chemicznej.
Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia poprzez kwalifikowaną grupę szkoleniowców o europejskich kwalifikacjach.