ośrodek szkolenia spawaczy Siemianowice Śląskie

Szkolenie spawaczy

Ośrodek Szkolenia Spawaczy jest uprawniony przez Instytut Spawalnictwa (atest nr 303/2000), prowadzi szkolenia oraz egzaminy wg normy PN-EN ISO 9606-1.
Prowadzimy kursy oraz weryfikacje na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym, dla stali konstrukcyjnych węglowych, nisko- i wysokostopowych, austenitycznych, ferrytycznych, żaroodpornych i żarowytrzymałych.
Stałe podnoszenie poziomu technik spawalniczych realizujemy poprzez własny Ośrodek Szkolenia Spawaczy oraz kadrę inżynierską z licencjami Instytutu Spawalnictwa oraz SLV.
Nasz ośrodek kształci spawaczy w metodach spawania:

  • łukowego
    • – elektrodą otuloną (111),
    • – w osłonie gazów MIG/MAG (131, 135, 136),
    • – elektrodą nietopliwą TIG (141),
    • – operatorów łuku krytego (121),
  • acetylenowo-tlenowego (311).
 

Prowadzimy także egzaminy pod nadzorem IS, UDT, TÜV SÜD, TÜV Rheinland uprawniające do prac za granicą.
Dla stałego podnoszenia poziomu zagadnień spawalniczych jesteśmy w ścisłej współpracy z krajowym dozorem technicznym, niemieckimi dozorami technicznymi jak i Europejską Federacją Spawalnictwa z siedzibą w Portugalii.
Spawalnicza Komisja Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach zakwalifikowała nasze przedsiębiorstwo do Pierwszej Kategorii Spawalniczej w grupie zakładów dużych.
Kwalifikacje Instytutu Spawalnictwa uprawniają nas do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie takim jak uprawnienia UDT, a także dodatkowo w zakresie konstrukcji stalowej i aparatury chemicznej.

Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia poprzez kwalifikowaną grupę szkoleniowców o europejskich kwalifikacjach.